Wolven worden vaak geassocieerd met dood en gevaar. Echter wolven kunnen juist ook voor leven zorgen. In Yellow Stone National Park werd in 1995 een wolvenroedel geherintroduceerd. Het gevolg was dat herten en reeën alerter werden en bepaalde valleien en kloven gingen mijden.